Bouw en Adviesbureau O.Zijlstra
                                                                                De Bouwadviseur van Noord Nederland

Hoe gaat de opleveringskeuring in zijn werk?

Ongeveer 2-3 weken voor de oplevering van uw nieuwbouw woning ontvangt u van de aannemer / ontwikkelaar een schriftelijke uitnodiging. Voor de opleveringskeuring van uw woning krijgt u veelal de gelegenheid om de nieuwbouw woning te schouwen. Dit houdt in dat u het meer- en minderwerk goed moet controleren en dat u bepaalde tekortkomingen al kunt melden. De oplevering vindt plaats zodra de nieuwbouw woning klaar is. U loopt samen met de bouwer door het huis om te controleren of de bouw correct is uitgevoerd.

Opleveringskeuring 

Voor de oplevering woning kunt u voor de opleveringskeuring (Noord Nederland). Onze bouwkundige controleert uw nieuwbouw woning op het Bouwbesluit, regelgeving en goed en deugdelijk werk binnen de kaders die van toepassing zijn bij een nieuwbouw woning. Van alle geconstateerde gebreken stellen wij een "schaduw" lijst op. Deze lijst wordt vergeleken met de lijst van de aannemer zodat niets vergeten wordt. Tevens worden er dan ook vaak afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen het moet worden opgelost.

Als beide partijen het eens zijn met de geconstateerde gebreken kan het "proces verbaal van oplevering" worden ondertekend. Na het zetten van de handtekening gaat u akkoord met de oplevering woning en de geconstateerde gebreken van uw nieuwbouwwoning en krijgt u de sleutel van de aannemer.

Na oplevering woning

Wat kunt u doen na oplevering woning indien de aannemer zich niet houdt aan de afspraak betreffende de oplevering. U moet de toezegging altijd op papier laten zetten als een ontwikkelaar of aannemer u garandeert dat de woning binnen een bepaalde termijn of op een bepaalde datum wordt opgeleverd. Mondelinge toezeggingen zijn meestal moeilijk te bewijzen. Schriftelijk vastgelegde afspraken gaan altijd voor. Hiervoor is er de koop-/aannemingsovereenkomst. Hierin staat vaak in werkbare werkdagen aangegeven wanneer de woning zal worden opgeleverd. Bij overschrijding van de afgesproken periode heeft u recht op een schadevergoeding.

Controle gebreken oplevering woning

Het is mogelijk om ons in te schakelen bij het controleren van de gebreken die zijn geconstateerd bij de oplevering van uw nieuwbouw huis. Tegen een geringe meerprijs kunnen wij het geleverde herstelwerk nogmaals controleren. Een hele geruststelling dus. Tevens kunnen wij u ook adviseren in eventueel ontstane conflictsituaties.

2e handtekening opleveringsrapport

Na controle van de opleveringspunten hoeft u pas de 2e handtekening te zetten. Met deze handtekening geeft u aan dat u akkoord bent met de herstelwerkzaamheden van de gebreken die zijn geconstateerd bij de oplevering. Bent u binnen de termijn van 3 maanden niet tevreden dan geeft u de notaris opdracht om de 5% termijn vast te houden en pas vrij te geven als alles naar tevredenheid is opgelost.

.